دبستان پسرانه سادات
دبستان پسرانه سادات
براي آشنايي بچه ها با كاربرد نور نوعي بازي طراحي شد بدين صورت كه يك دانش آموزان در محيط تاريك كلاس با استفاده از چراغ قوه بر روي يك فلش جهت دار توي خالي نور مي انداخت و دانش آموز ديگري كه در پاي تخته ايستاده بود با نگاه كرده به سايه ي فلش جهت دار ...
1396/10/08
براي يادگيري بهتر انواع ساعت از وسيله ي تخته آسان آموزشي استفاده شد و با دادن زمان هاي مختلف ، دانش آموزان آن را روي تخته آسان نشان مي دادند تا صحت آن توسط آموزگار مورد تاييد قرار گيرد. بااين روش در زمان كمتري مي توان تعداد بيشتري تمرين داد وهمه ي ...
1396/10/07
دانش آموزان كلاس اول نشانه ي ــِـ را ياد گرفتند و يك فعاليت تلفيقي فارسي و رياضي انجام دادند . با استفاده از كاغذ و قيچي مداد را با تقارن درست ...
1396/10/06
دانش آموزان پايه دوم با هدف آموزش تقارن به طور مجسم به دانش آموزان در هر گروه مقداري لگو و يك شانه ي تخم مرغ داده شد و از آن ها خواسته شد با لگوها ...
1396/10/06
دانش آموزان كلاس دوم نرگس پس از اين كه داستان مربع تانگرام را خواندند ، با تكه هاي مربع تانگرام شكل هاي مختلف ساختند و در كلاس به نمايش ...
1396/10/05
منتخبین مدرسه
دبستان پسرانه سادات
لیست اعضای انجمن اولیا و مربیان - سال تحصیلی 97-96
سمت پايه نام فرزند تحصيلات يا شغل تلفن همراه نام و نام خانوادگي رديف
رئيس ششم اميرمحمد قاري قرآن متخصص كودكان 09133077357 نغمه ميرشاهزاده 1
نايب رئيس چهارم صالح محمدي استاد دانشگاه 09132037924 مهدي محمدي 2
منشي و دبير اول محمدامين يوسفي كارشناس ارشد ادبيات 09132313023 مرضيه معصومي 3
عضو انجمن اول سيد ايليا دندانپزشك 09131144238 سيد فرشاد موسوي زادگان 4
عضو انجمن دوم اميرحسين شكل آبادي كارشناس حقوقي 09140275725 محمد شكل آبادي 5
عضو انجمن دوم همايون آريا پزشك عمومي 09131271447 محبوبه سلطاني 6
عضو انجمن سوم محمديوسف مدير مجموعه صفه 09138094680 وحيد خسروي 7
عضو انجمن سوم دانيال امامي مهر هيات علمي دانشگاه 09131006269 مريم نزاكت الحسيني 8
عضو انجمن چهارم محمد محبيان زاده كارشناس ارشد مشاوره 09131062315 فاطمه رضايي 9
عضو انجمن پنجم محمدحسين دندانپزشك 09131251658 مصطفي اميني 10
عضو انجمن پنجم پوريا عيدي مسئول پيش دبستاني امام باقر(ع) 09138013989 فاطمه قضاوي 11
عضو انجمن ششم محمد هيات علمي دانشگاه 09125065332 احمد شانه ساززاده 12
رديف نام و نام خانوادگي سمت رديف نام و نام خانوادگي سمت
1 آقاي توكلي مديريت 24 خانم سعيدي آموزگار سوم
2 آقاي مدرس معاون مالي 25 خانم ميرزائي آموزگار سوم
3 خانم سيدحسيني معاون آموزش 26 خانم سليمان نژاد آموزگار چهارم
4 آقاي جعفري معاون پايه اول 27 خانم صالحي آموزگار چهارم
5 آقاي كيقبادي معاون پايه دوم 28 خانم مدرسي آموزگار چهارم
6 آقاي يزدخواستي معاون پايه سوم 29 آقاي موسوي جد آموزگار پنجم
7 آقاي قوچاني معاون پايه چهارم 30 آقاي شيخي آموزگار پنجم
8 آقاي مومني معاون پايه پنجم 31 آقاي خدايي آموزگار پنجم
9 آقاي نوحه معاون پايه ششم 32 آقاي داودي آموزگار ششم
10 آقاي احمدي معاون فن آوري اطلاعات 33 آقاي توكلي آموزگار ششم
11 آقاي شريفي معاون اجرايي 34 آقاي اسلامي آموزگار ششم
12 حجت الاسلام محمدي روحاني مدرسه 35 خانم محقق مربي هنر
13 خانم خسرواني مشاور 36 آقاي زارع مربي هنر
14 آقاي فاضلي معاون پرورشي 37 آقاي شاهزيدي مربي قرآن
15 آقاي سعيدي معاون پرورشي 38 آقاي باقري مربي قرآن
16 آقاي اگوان معاون پشتيباني 39 خانم شيروان مربي قرآن
17 خانم رستمي آموزگار اول 40 خانم شاكرين مربي بهداشت
18 خانم كريمي آموزگار اول 41 آقاي نصيري مربي ورزش
19 خانم بابائي آموزگار اول 42 آقاي كمالي مربي ورزش
20 خانم ميرمحمدي آموزگار دوم 43 خانم سخاوت مسئول كتابخانه و آزمايشگاه
21  خانم كاظمي آموزگار دوم 44 آقاي شريفي خدمات
22 خانم حسيني آموزگار دوم 45 آقاي قهرمان خدمات
23 خانم دهكردي آموزگار سوم 46 آقاي روانبخش خدمات
دبستان پسرانه سادات
  نمودار پيشرفت تحصيلي پايه ششم - سال تحصيلي 97-96
براي مشاهده نمودار بر روي آن كليك كنيد
آخرين به روز رساني 96/09/25
Powered by DorsaPortal