دبستان پسرانه سادات
دبستان پسرانه سادات
گرفتن عكس پايان سال دانش آموزان پايه سوم در باغ گلها
1398/02/14
اردوي پايان سال دانش آموزان پايه سوم
1398/02/08
بازديد پايه سوم از مركز شماره ي يازده ، آتشنشاني
1398/01/21
اردوي پايان ترم دانش آموزان پايه سوم به دهكده منتظران آفتاب
1397/11/17
با توجه به درس نيازهاي خانواده چگونه تامين مي شود؟ومعرفي شغل هاي توليدي وخدماتي هريك ازدانش آموزان با آوردن وسايل ولباس مخصوص يك شغل درباره ي نوع وچگونگي آن ...
1397/10/03
Powered by DorsaPortal