دبستان پسرانه سادات
دبستان پسرانه سادات
فعالیت پایه دوم، تاثیر نور مستقیم و مایل خورشید بر زمین
فعالیت پایه دوم، تاثیر نور مستقیم و مایل خورشید بر زمین
دانش آموزان به وسیله دو چراغ مطالعه که نور یکی را به صورت مستقیم یا راست و دیگری را به صورت مایل به دو دماسنج هم شکل می تابانند، مشاهده می کنند که مایع رنگی در دماسنجی که نور به صورت مستقیم به آن تابیده شده است، سریع تر بالا می رود یعنی زودتر و بیشتر گرم می شود. از این آزمایش
دبستان پسرانه سادات
فعالیت پایه دوم، تاثیر نور مستقیم و مایل خورشید ، بر زمین
 
دانش آموزان به وسیله دو چراغ مطالعه که نور یکی را به صورت مستقیم یا راست و دیگری را به صورت مایل به دو دماسنج هم شکل می تابانند، مشاهده می کنند که مایع رنگی در دماسنجی که نور به صورت مستقیم به آن تابیده شده است، سریع تر بالا می رود یعنی زودتر و بیشتر گرم می شود. از این آزمایش نتیجه می گیرند که در تابستان که نورخورشید به صورت راست به زمین می تابد هوا گرمتر و در زمستان که به صورت مایل می تابد هوا سرد تر است.
 
تاریخ:
1401/09/16
تعداد بازدید:
2722
منبع:
Powered by DorsaPortal