دبستان پسرانه سادات
دبستان پسرانه سادات
فعالیت پایه دوم ساخت باد نما و بادسنج
فعالیت پایه دوم ساخت باد نما و بادسنج
دانش آموزان در کارگاه هنر بادنما و بادسنج یا فرفره درست کردند و در حیاط مدرسه ساخته هایشان را آزمایش کردند . به وسیله بادنما جهت وزش باد و به وسیله باد سنج یا فرفره سرعت و شدت
دبستان پسرانه سادات
فعالیت پایه دوم ساخت باد نما و بادسنج 
 
دانش آموزان در کارگاه هنر بادنما و بادسنج یا فرفره درست کردند و در حیاط مدرسه ساخته هایشان را آزمایش کردند . به وسیله بادنما جهت وزش باد و به وسیله باد سنج یا فرفره سرعت و شدت وزش باد را اندازه گیری نمودند . سپس برای ایجاد نشاط فرفره هایشان را به مسابقه گذاشتند .
 
تاریخ:
1401/09/15
تعداد بازدید:
2407
منبع:
Powered by DorsaPortal