دبستان پسرانه سادات
دبستان پسرانه سادات
فعالیت پایه چهارم ، آشنایی با انواع انرژی
فعالیت پایه چهارم ، آشنایی با انواع انرژی
دانش آموزان پایه چهارم در آزمایشگاه با انواع انرژی و اثر آن ها در زندگی رومزه آشنا شدند و به بررسی آنها پرداختند ...
دبستان پسرانه سادات
فعالیت پایه چهارم ، آشنایی با انواع انرژی 
 
دانش آموزان پایه چهارم در آزمایشگاه با انواع انرژی ها از قبیل
  • انرژی حرکتی آب : ( باعث چرخش آسیاب از ارتفاع بالا ، حجم آب و تعداد پره های آسیاب )
  • انرژی حرکتی بخار آب : ( باعث چرخش توربین و ایجاد الکتریسیته )
  • انرژی گرمایی : ( باعث افزایش حجم مواد و حرکت هوا به سمت بالا) 
و اثر آن ها در زندگی رومزه آشنا شدند .
 
تاریخ:
1401/09/02
تعداد بازدید:
3208
منبع:
Powered by DorsaPortal