دبستان پسرانه سادات
دبستان پسرانه سادات
فعالیت پایه دوم مشاهده دقیق با تمام حواس
فعالیت پایه دوم مشاهده دقیق با تمام حواس
روز دوشنبه 18-07-1401 دانش آموزان با آموزگاران خود برای مشاهده و به کارگیری صحیح حواس پنجگانه به گردش علمی در محل پارک نزدیک مدرسه رفتند آن ها در درس علوم با پنج حس و کاربردهای آن ، همچنین مشاهده ی دقیق و یادداشت برداری آشنا شده بودند و با استفاده از آموخته های خود، در پارک ناژوان با نظارت کامل معلم به دیدن ...
دبستان پسرانه سادات
فعالیت پایه دوم مشاهده دقیق با تمام حواس
 
روز دوشنبه 18-07-1401 دانش آموزان با آموزگاران خود برای مشاهده و به کارگیری صحیح حواس پنجگانه به گردش علمی در محل پارک نزدیک مدرسه رفتند آن ها در درس علوم با پنج حس و کاربردهای آن ، همچنین مشاهده ی دقیق و یادداشت برداری آشنا شده بودند و با استفاده از آموخته های خود، در پارک ناژوان با نظارت کامل معلم به دیدن ،لمس کردن،شنیدن صداهای اطراف، بوئیدن و چشیدن آنچه مجاز بودند، پرداختند. سپس مشاهدات خود را در دفتر یادداشت علوم ، ثبت کردند. هدف از این گردش علمی مشاهده ی دقیق با تمام حواس و تهیه گزارش توسط دانش آموزان بود. آن ها یاد گرفتند چگونه مشاهدات خود را یادداشت برداری کنند.
 
تاریخ:
1401/07/18
تعداد بازدید:
461
منبع:
Powered by DorsaPortal