دبستان پسرانه سادات
دبستان پسرانه سادات
فعالیت پایه سوم ، آزمایش ساخت حباب
فعالیت پایه سوم ، آزمایش ساخت حباب
دانش آموزان پایه سوم در زنگ علوم با آوردن وسایل مورد نیاز، از قبیل ( صابون – رنده – تشت ، حلقه فلزی و لوله خودکار) آزمایش حباب بسازید را انجام دادند. دانش آموزان ابتدا صابون ها را داخل تشت رنده کردند و به آن آب اضافه کردند و آنقدر هم زدند تا کف کند سپس با وسیله های مختلف (حلقه فلزی و لوله خودکار) شروع به ساختن حباب کردند . بعد از انجام فعالیت
دبستان پسرانه سادات
فعالیت پایه سوم ، آزمایش ساخت حباب
 
دانش آموزان پایه سوم در زنگ علوم با آوردن وسایل مورد نیاز، از قبیل ( صابون – رنده – تشت ، حلقه فلزی و لوله خودکار) آزمایش حباب بسازید را انجام دادند. دانش آموزان ابتدا صابون ها را داخل تشت رنده کردند و به آن آب اضافه کردند و آنقدر هم زدند تا کف کند سپس با وسیله های مختلف (حلقه فلزی و لوله خودکار) شروع به ساختن حباب کردند . بعد از انجام فعالیت در کلاس درس گزارش خود را ارائه و نتیجه گیری کردند . هدف از انجام این آزمایش طبقه بندی کردن مواد در سه دسته جامد، مایع وگاز و درک مفهوم گازها می باشد واینکه کاربرد مواد گازی را در زندگی روزمره تشخیص دهند
 
تاریخ:
1401/08/16
تعداد بازدید:
39129
منبع:
Powered by DorsaPortal