دبستان پسرانه سادات
دبستان پسرانه سادات
جشنواره دانش آموزی دانش آموز قوی شو
جشنواره دانش آموزی قوی شو
جشنواره دانش آموزی دانش آموز قوی شو
دبستان پسرانه سادات
 
جشنواره دانش آموزی قوی شو 
 
قوی شو چیست ؟؟؟

شیوه و قالب اجرا:
طرح قوی شو طرحی هشت هفته ای است که هر هفته با یک موضوع نامگذاری میشود و در صبحگاه ها راجع به آن موضوع توضیحاتی داده میشود.. بعد از آن دانش آموزان در چالش هایی که برای هر هفته مشخص شده شرکت میکنند و به خود امتیاز میدهند. در پایان هر هفته اولیا دانش آموز و معاون هر پایه بازخوردی نسبت به عملکرد دانش آموزان در دفترچه ارائه میدهد.

اهداف آموزشی:
1-آشنایی دانش آموزان با صفات اخلاقی و موضوعاتی که با آن درگیر است.
2-آشنایی با برنامه ریزی و ارزیابی از خود
3-تقویت نظم در دانش آموزان
4-هدفمند کردن دانش آموزان
5-برنامه ریزی مقدماتی برای خود

اهداف تربیتی:
1- عملی کردن صفات اخلاقی در مدت کوتاه
2- ارزیابی از خود به صورت امتیاز دهی در پایان هر روز
3-خو گرفتن با صفات اخلاقی مطلوب
4-خود کنترلی مقدماتی 
 
 
 
تاریخ:
1400/11/09
تعداد بازدید:
4073
منبع:
Powered by DorsaPortal