دبستان پسرانه سادات
دبستان پسرانه سادات
فعالیت علوم پایه چهارم ، تشریح شش گوسفند
فعالیت علوم پایه چهارم ، تشریح شش گوسفند
دانش آموزان پایه چهارم با هدف آشنایی با قسمت های مختلف ریه گوسفند ، در زنگ علوم ، توسط خانم سخاوت مسئول آزمایشگاه ، شش گوسفند برایشان
دبستان پسرانه سادات
فعالیت زنگ علوم پایه چهارم ، تشریح شش گوسفند
 
دانش آموزان پایه چهارم با هدف آشنایی با قسمت های مختلف ریه گوسفند ، در زنگ علوم ، توسط خانم سخاوت مسئول آزمایشگاه ، شش گوسفند برایشان تشریح شد. در این تشریح بچه ها با شکل ظاهری، آبشامه وطرف چپ و راست ریه آشنا شدند سپس با لمس نای به حالت غضروفی آن پی بردند.
 
برای درک بهتر کیسه های هوائی ، ریه گوسفند را توسط دستگاه پر از باد کردند و دانش آموزان با فشار بر روی قسمت های ریه باد شده کیسه های هوایی را زیر انگشتانشان حس و لمس کردند و در انتها با برش ریه ، نای، نایژه، نایژک ها ومسیر آن ها را مشاهده کردند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1403/02/10
تعداد بازدید:
702
منبع:
Powered by DorsaPortal