دبستان پسرانه سادات
دبستان پسرانه سادات
فعالیت پایه سوم ، آزمایش تبخیر و میعان در آزمایشگاه
فعالیت پایه سوم ، آزمایش تبخیر و میعان در آزمایشگاه
دانش آموزان پایه سوم برای درک بهتر مفهوم تبخیر ، میعان و تشکیل ابر به صورت گروهی به آزمایشگاه رفتند در آزمایشگاه آب را حرارت داده تا به به بخار تبدیل شود سپس برای تبدیل بخار
دبستان پسرانه سادات
فعالیت پایه سوم ، آزمایش تبخیر و میعان
 
دانش آموزان پایه سوم برای درک بهتر مفهوم تبخیر ، میعان و تشکیل ابر به صورت گروهی به آزمایشگاه رفتند در آزمایشگاه آب را حرارت داده تا به به بخار تبدیل شود سپس برای تبدیل بخار به مایع ظرفی حاوی یخ را بر روی بخار آب قرار دادند و به صورت عینی و عملی میعان را مشاهده کردند .
 
تاریخ:
1401/08/14
تعداد بازدید:
854
منبع:
Powered by DorsaPortal