دبستان پسرانه سادات
دبستان پسرانه سادات
اردوی آغازین پایه سوم مهر ماه 1401
اردوی آغازین پایه سوم مهر ماه 1401
ا توجه به آغاز بهارعلم ودانش و همچنین ایجاد روحیه نشاط و سرگرمی بین دانش آموزان پایه سوم اردوی آغازین کلاس های اول در تاریخ 12-7-1401 در محل اردوگاه شهدای شهردرچه برگزار گردید.
دبستان پسرانه سادات
اردوی آغازین پایه سوم مهر ماه 1401
 
با توجه به آغاز بهارعلم ودانش و همچنین ایجاد روحیه نشاط و سرگرمی بین دانش آموزان پایه سوم اردوی آغازین کلاس های اول در تاریخ 12-7-1401 در محل اردوگاه شهدای شهردرچه برگزار گردید.
در این اردو دانش آموزان با محوریت معلم مربوطه و معاون پایه وهمچنین معاون پرورشی دوره اول جهت شناخت هرچه بهتر به گروه های چند گانه تقسیم بندی شده ومشغول به بازی های دبستانی گردیدند.
 
 
تاریخ:
1401/07/12
تعداد بازدید:
3400
منبع:
Powered by DorsaPortal