دبستان پسرانه سادات
دبستان پسرانه سادات
بازديد پايه ششم از زمين كشاورزي و كشت گلخانه اي
1397/08/22
دانش آموزان پايه ششم در آزمايشگاه ابتدا مقداري پارافين را داخل قاشق ريخته و با شمع حرارت دادند سپس مشاهده كردند پارافين داخل قاشق تغيير فيزيكي داده و به مايع و سپس به بخار تبديل مي شود . با حرارت دادن بيشتر مشاهده كردند كه پارافين شعله ور
1397/08/14
به منظور انگيزه بخشي و ايجاد روحيه اي پرنشاط در دانش آموزان برنامه ي اردوي آغاز سال تحصيلي به شرح زير تدارك ديده شد: صبح دانش آموزان به همراه مربيان خود با سه دستگاه ميني بوس راهي
1397/07/16
دانش آموزان پايه ششم روز 15-07-97 با هدف رنگ بري محلول پتاسيم پرمنگنات به آزمايشگاه رفتند ابتدا در يك بشر مقداري آب ريختند و چند دانه بلور پتاسيم پرمنگنات به آب اضافه كردند پس از افزودن كمي سركه با اضافه كردن 6 يا 8 ميلي ليتر آب اكسيژنه مشاهده كردند
1397/07/15
Powered by DorsaPortal